Ponuka služieb

 • Kontrolná činnosť pri vedení účtovníctva na základe zmluvy o kontrolnej činnosti § 591 Obchodného zákonníka
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie mesačného/štvrťročného daňového priznania (DPH)
 • Spracovanie Intrastatu
 • Spracovanie daňových priznaní z dani príjmov právnických a fyzických osôb
 • Spracovanie priznaní pre daň z motorových vozidiel, miestne dane
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane zostavenia výkazu, účtovná závierka a poznámky
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • Spracovanie miezd a personalistika, spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • Spracovanie štatistických výkazov

© Copyright 2020 AT-Audit. All Rights Reserved.